Sản phẩm bán chạy

Mực lá khủng 4kg up to 15kg

Giá: 200.000₫

Cá thỏ biển

Giá: 140.000₫

Giá: 290.000₫

Cá bò da

Giá: 180.000₫

Giá: 200.000₫

Mực trứng côn đảo

Giá: 180.000₫

Rang mực nang khủng

Giá: 200.000₫

Mực trứng phan thiết 12cm up

Giá: 170.000₫

Cá bò hòm

Giá: 160.000₫

Giá: 320.000₫

Cá sùn xịn sữa

Giá: 120.000₫

Giá: 180.000₫

Cá bò da sữa

Giá: 120.000₫

Giá: 200.000₫

Cá thỏ biển làm sạch 4kg up

Giá: 120.000₫

Giá: 121.000₫

Mực trứng côn đảo

Giá: 200.000₫

mực ống 1 nắng

Giá: 280.000₫

Giá: 400.000₫

Cá mú én

Giá: 200.000₫

Giá: 290.000₫

Mực nang baby

Giá: 150.000₫

Sản phẩm mới

Mực nang baby(mực mai sữa)

Giá: 140.000₫

Răng mực ống lớn

Giá: 220.000₫

Sụn gà thái lan loại 1

Giá: 140.000₫

Cồi sò điệp lớn

Giá: 200.000₫

Mực lá 1 nắng 300-600g/con

Giá: 220.000₫

Cá bò da làm sạch 500g -2kg/con

Giá: 140.000₫

Món ăn ngon từ hải sản