Sản phẩm bán chạy

cá thỏ biển

Giá: 250.000₫

Giá: 290.000₫

mực ống 1 nắng

Giá: 280.000₫

răng mực nang khủng

Giá: 0₫

mực trứng phan thiết 12cm up

Giá: 160.000₫

mực trứng côn đảo

Giá: 160.000₫

cá ninja

Giá: 200.000₫

Giá: 230.000₫

cá bò da

Giá: 180.000₫

Giá: 200.000₫

cá bò hòm

Giá: 300.000₫

Giá: 320.000₫

bào ngư dài

Giá: 650.000₫

Giá: 700.000₫

cá sùn xịn sữa

Giá: 160.000₫

Giá: 180.000₫

cá bò da sữa

Giá: 180.000₫

Giá: 200.000₫

mực lá khủng

Giá: 200.000₫

Giá: 210.000₫

muc trung CÔN ĐẢO

Giá: 160.000₫

cá thỏ biển làm sạch 4kg up

Giá: 120.000₫

Giá: 121.000₫

cá mú én

Giá: 260.000₫

Giá: 290.000₫

cá mú nghệ

Giá: 230.000₫

Giá: 250.000₫

tôm hùm alaska

Giá: 1.000.000₫

Giá: 1.100.000₫

Sản phẩm mới

mực trứng phan thiết 8-12cm

Giá: 165.000₫

mực lá nguyên liệu

Giá: 150.000₫

cá bò hòm

Giá: 0₫

mực lá 1 nắng

Giá: 180.000₫

khô nhái

Giá: 0₫

bò 1 nắng

Giá: 0₫

Món ăn ngon từ hải sản