All

mực trứng phan thiết 12cm up

Giá: 160.000₫

mực trứng phan thiết 8-12cm

Giá: 165.000₫

mực nang sữa

Giá: 140.000₫

mực lá nguyên liệu

Giá: 150.000₫

- 1%
cá thỏ biển làm sạch 4kg up

cá thỏ biển làm sạch 4kg up

Giá: 120.000₫

Giá: 121.000₫

mực ống 1 nắng

Giá: 280.000₫

muc trung CÔN ĐẢO

Giá: 160.000₫

mực trứng côn đảo

Giá: 160.000₫

- 10%
cá mú én

cá mú én

Giá: 260.000₫

Giá: 290.000₫