Cá ninja

120.000₫

Cá Ninja là loại cá da trơn như cá chình, đường kính khoảng 4cm, dài khoảng 50cm, lưng đen tuyền, đầu giống chạch cui có ria ngắn, đuôi kết thúc đột ngột bè ra chằn chặn như đuôi hải cẩu. Cảm giác khi ăn miếng cá ninja tròn miệng ngập răng, không sợ xương, chỉ là một khúc xương sụn mềm, miếng thịt cá dai vừa, ngọt thịt, nhai sừn sực, ăn miếng cá có cảm giác ngon không thể diễn tả hết được.

Cá Ninja là loại cá da trơn như cá chình, đường kính khoảng 4cm, dài khoảng 50cm, lưng đen tuyền, đầu giống chạch cui có ria ngắn, đuôi kết thúc đột ngột bè ra chằn chặn như đuôi hải cẩu.

Cảm giác khi ăn miếng cá ninja tròn miệng ngập răng, không sợ xương, chỉ là một khúc xương sụn mềm, miếng thịt cá dai vừa, ngọt thịt, nhai sừn sực, ăn miếng cá có cảm giác ngon không thể diễn tả hết được.