All

Thịt ốc giấm

Giá: 75.000₫

Thịt ốc Kim Khôi

Giá: 200.000₫

Sụn gà

Giá: 125.000₫

Ngọc kê gà

Giá: 400.000₫

Cá mú 14kg up

Giá: 230.000₫

Thịt ốc giác vôi

Giá: 150.000₫

Tôm càng xanh

Giá: 170.000₫

nai 1 nắng

Giá: 450.000₫

Lưỡi vịt sapo

Giá: 180.000₫