All

mực trứng phan thiết 12cm up

Giá: 140.000₫

mực trứng phan thiết 8-12cm

Giá: 135.000₫

Mực nang baby

Giá: 150.000₫

mực lá nguyên liệu

Giá: 150.000₫

- 1%
Cá thỏ biển làm sạch 4kg up

Cá thỏ biển làm sạch 4kg up

Giá: 120.000₫

Giá: 121.000₫

- 30%
mực ống 1 nắng

mực ống 1 nắng

Giá: 280.000₫

Giá: 400.000₫

Mực trứng côn đảo

Giá: 180.000₫

Mực trứng côn đảo

Giá: 200.000₫

- 31%
Cá mú én

Cá mú én

Giá: 200.000₫

Giá: 290.000₫