Đặc sản Miền Nam

kê gà

Giá: 380.000₫

kê đà điểu

Giá: 250.000₫

lưỡi vịt sapo

Giá: 160.000₫

lưỡi đà điểu

Giá: 220.000₫

trứng gà non

Giá: 160.000₫

gân nai

Giá: 150.000₫

nai 1 nắng

Giá: 450.000₫

bò 1 nắng

Giá: 500.000₫

sóc lù đù 1 nắng

Giá: 320.000₫