Quầy khô và 1 nắng

nai 1 nắng

Giá: 450.000₫

mực ống 1 nắng

Giá: 300.000₫

Mực lá 1 nắng

Giá: 180.000₫

sóc lù đù 1 nắng

Giá: 320.000₫

khô nhái

Giá: 0₫

khô mực 13-16con/kg

Giá: 820.000₫

khô mực côn đảo

Giá: 0₫

khô rắn

Giá: 250.000₫

tôm nõn

Giá: 450.000₫