Quầy khô và 1 nắng

khô chỉ vàng

Giá: 130.000₫

khô cá cơm

Giá: 0₫

khô cá lóc an giang

Giá: 130.000₫

khô cá sặc bổi

Giá: 350.000₫

vũ nữ chân dài miền tây

Giá: 450.000₫

Mực lá 1 nắng

Giá: 180.000₫

khô nhái

Giá: 450.000₫

Mực ống 1 nắng

Giá: 280.000₫

khô cá cơm

Giá: 100.000₫