Quầy hàng tôm cua

tôm sú mẹ

Giá: 0₫

tôm càng xanh 10-13con/kg

Giá: 220.000₫

thịt càng ghẹ

Giá: 0₫

càng cua 200c/kg

Giá: 450.000₫

càng cua 100c/kg

Giá: 600.000₫

ghẹ sữa

Giá: 120.000₫

thịt cua tươi

Giá: 280.000₫

Tôm sú mẹ 8 con/kg

Giá: 600.000₫

Tôm càng xanh

Giá: 170.000₫