quầy ốc

ốc giác vàng

Giá: 200.000₫

Thịt ốc Kim Khôi

Giá: 200.000₫

thịt ốc giấm

Giá: 70.000₫

thịt ốc giác vôi

Giá: 160.000₫

ốc bàn tay

Giá: 80.000₫

ốc hoàng hậu

Giá: 260.000₫

ốc kim khôi

Giá: 100.000₫

ốc tù và

Giá: 80.000₫

thịt ốc kim khôi

Giá: 170.000₫