quầy ốc

Thịt ốc giác vôi

Giá: 150.000₫

Thịt ốc giấm

Giá: 75.000₫