SẢN PHẨM BÁN CHẠY

- 52%
Cá thỏ biển

Cá thỏ biển

Giá: 140.000₫

Giá: 290.000₫

- 10%
Cá bò da

Cá bò da

Giá: 180.000₫

Giá: 200.000₫

Mực trứng côn đảo

Giá: 180.000₫

Rang mực nang khủng

Giá: 200.000₫

Mực trứng phan thiết 12cm up

Giá: 170.000₫

- 50%
Cá bò hòm

Cá bò hòm

Giá: 160.000₫

Giá: 320.000₫

- 33%
Cá sùn xịn sữa

Cá sùn xịn sữa

Giá: 120.000₫

Giá: 180.000₫

- 40%
Cá bò da sữa

Cá bò da sữa

Giá: 120.000₫

Giá: 200.000₫

- 1%
Cá thỏ biển làm sạch 4kg up

Cá thỏ biển làm sạch 4kg up

Giá: 120.000₫

Giá: 121.000₫