SẢN PHẨM BÁN CHẠY

mực ống 1 nắng

Giá: 250.000₫

răng mực nang khủng

Giá: 260.000₫

mực trứng phan thiết 12cm up

Giá: 150.000₫

mực trứng côn đảo

Giá: 160.000₫

- 65%
cá ninja

cá ninja

Giá: 80.000₫

Giá: 230.000₫

- 50%
cá bò da

cá bò da

Giá: 100.000₫

Giá: 200.000₫

- 50%
cá bò hòm

cá bò hòm

Giá: 160.000₫

Giá: 320.000₫

- 56%
cá sùn xịn sữa

cá sùn xịn sữa

Giá: 80.000₫

Giá: 180.000₫

- 65%
cá bò da sữa

cá bò da sữa

Giá: 70.000₫

Giá: 200.000₫