SẢN PHẨM BÁN CHẠY

- 20%
mực ống 1 nắng

mực ống 1 nắng

Giá: 320.000₫

Giá: 400.000₫

răng mực nang khủng

Giá: 260.000₫

Mực trứng phan thiết 12cm up

Giá: 170.000₫

Mực trứng côn đảo

Giá: 180.000₫

- 48%
Cá ninja

Cá ninja

Giá: 120.000₫

Giá: 230.000₫

- 40%
Cá bò da

Cá bò da

Giá: 120.000₫

Giá: 200.000₫

- 50%
Cá bò hòm

Cá bò hòm

Giá: 160.000₫

Giá: 320.000₫

- 56%
Cá sùn xịn sữa

Cá sùn xịn sữa

Giá: 80.000₫

Giá: 180.000₫

- 40%
Cá bò da sữa

Cá bò da sữa

Giá: 120.000₫

Giá: 200.000₫