Quầy mực

đầu mực

Giá: 130.000₫

mực ống đỏ dài

Giá: 220.000₫

Mực ống 1 nắng

Giá: 300.000₫

mực lá nguyên liệu

Giá: 150.000₫

mực lá 1 nắng

Giá: 180.000₫

mực nang làm sạch

Giá: 370.000₫

Mực trứng côn đảo

Giá: 200.000₫

Mực lá khủng lồ

Giá: 165.000₫