Quầy mực

mực mai làm sạch

Giá: 220.000₫

Mực nang baby

Giá: 150.000₫

Mực lá 1 nắng

Giá: 180.000₫

Mực ống 1 nắng

Giá: 280.000₫

Răng mực nhỏ baby

Giá: 100.000₫

Mực trứng

Giá: 200.000₫

mực ống 1 nắng

Giá: 300.000₫

Răng mực vừa

Giá: 200.000₫

Mực trứng Phan Thiết

Giá: 150.000₫