Quầy mực

răng mực

Giá: 200.000₫

mực trứng phan thiết 8-12cm

Giá: 135.000₫

mực trứng phan thiết 12cm up

Giá: 140.000₫