sản phẩm mới

mực lá nguyên liệu

Giá: 150.000₫

cá bò hòm

Giá: 0₫

mực lá 1 nắng

Giá: 180.000₫

khô nhái

Giá: 0₫

bò 1 nắng

Giá: 0₫

mực lá 1 nắng

Giá: 180.000₫

mực trứng côn đảo

Giá: 160.000₫

lưỡi vịt sapo

Giá: 160.000₫

gân nai

Giá: 150.000₫