Sản phẩm mới

Răng mực ống lớn

Giá: 220.000₫

Sụn gà thái lan loại 1

Giá: 140.000₫

Cồi sò điệp lớn

Giá: 200.000₫

Mực lá 1 nắng 300-600g/con

Giá: 220.000₫

Cá bò da làm sạch 500g -2kg/con

Giá: 140.000₫

Cá thỏ biển 500g -7kg/con

Giá: 200.000₫

Mực nang baby

Giá: 150.000₫

Mực lá 1 nắng

Giá: 180.000₫