Quầy cá

Cá thỏ biển 1,5kg up

Giá: 120.000₫

cá mú đỏ sao khủng

Giá: 200.000₫

Cá ninja

Giá: 100.000₫

Cá chìa vôi lớn 800g up

Giá: 250.000₫

cá chìa vôi sữa

Giá: 100.000₫

- 2%
cá bò da làm sạch

cá bò da làm sạch

Giá: 200.000₫

Giá: 205.000₫

Cá bò da sữa 80 con/kg

Giá: 80.000₫

Cá mú đỏ 1kg up

Giá: 180.000₫

Cá sùn xịn sữa 70 con/kg

Giá: 100.000₫