Quầy cá

- 3%
cá đối trứng

cá đối trứng

Giá: 180.000₫

Giá: 185.000₫

- 41%
Cá bớp cắt khúc

Cá bớp cắt khúc

Giá: 180.000₫

Giá: 305.000₫

- 35%
Cá bò da sua

Cá bò da sua

Giá: 120.000₫

Giá: 185.000₫

- 4%
cá nhật huyết

cá nhật huyết

Giá: 130.000₫

Giá: 135.000₫

- 50%
cá kim châm sữa

cá kim châm sữa

Giá: 80.000₫

Giá: 160.000₫

- 2%
cá mó xanh

cá mó xanh

Giá: 200.000₫

Giá: 205.000₫

- 3%
cá hồng chuối

cá hồng chuối

Giá: 150.000₫

Giá: 155.000₫

- 43%
cá mút đá

cá mút đá

Giá: 120.000₫

Giá: 210.000₫

- 58%
Cá xương xanh

Cá xương xanh

Giá: 80.000₫

Giá: 190.000₫