Quầy cá

cá bò da làm sạch

Giá: 120.000₫

cá bò da sữa làm sạch

Giá: 140.000₫